Χρήσιμες πληροφορίες

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι σας στη Θεσσαλονίκη.

 

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης για κλήσεις και υπηρεσίες διάσωσης

Έκτακτη ανάγκη: 112

Υπηρεσία ασθενοφόρων: 166

Πυροσβεστική υπηρεσία: 199

Αστυνομία: 100

Τουριστική αστυνομία: +30 2310 554871

Νοσοκομεία: 1434

Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων: +30 210 7793777