Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Μοναδικό στην Ελλάδα, το Ολυμπιακό Μουσείο αφηγείται μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ανθρωπότητας, αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, γεφυρώνοντας παρελθόν με παρόν με στόχο την ανάδειξη του Ολυμπιακού πνεύματος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενεργό και ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), το Ολυμπιακό Μουσείο δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ιδρύθηκε το 2001, με την ονομασία Μουσείο Αθλητισμού με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού Μακεδονίας-Θράκης και τη συμμετοχή εκπροσώπων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της ίδρυσης του Μουσείου, που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα, είναι η συλλογή, καταγραφή διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού, παράλληλα δε, η ανάδειξη του Μουσείου, σε ένα χώρο «ενεργό» και «ζωντανό», με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπου η μουσειακή πληροφορία κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και διάδραση, προάγοντας τα υψηλά ιδανικά του αθλητισμού γενικά και του ολυμπισμού.

Η μόνιμη έκθεση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» αποτελεί την σημαντικότερη εκθεσιακή παραγωγή του Ολυμπιακού Μουσείου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να υπηρετεί τη νέα αποστολή του μουσείου, διαφύλαξης και προβολής της ολυμπιακής ιστορίας της χώρας με τρόπο διαλεκτικό και διαδραστικό, επιτρέποντας πολλαπλές αναγνώσεις και προσπέλαση διαφορετικών βαθμίδων πληροφορίας με τη χρήση ποικίλων μέσων. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες ενότητες, που είναι αφιερωμένες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας και τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε ενότητα αποτελείται από τρεις σημαντικές υποενότητες, στις οποίες αναδεικνύεται το κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι Αγώνες, η διοργάνωση των Αγώνων και  τα αθλήματα που συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς. Σε μια προσπάθεια παροχής του μέγιστου της πληροφορίας γύρω από τη σύγχρονη εθνική και διεθνή ολυμπιακή ιστορία, αξιοποιήθηκαν ποικίλα εποπτικά μέσα και εφαρμογές, οι οποίες σχεδιάστηκαν, με σκοπό να εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του μεμονωμένου επισκέπτη, όσο και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επίσης το μουσείο φιλοξενεί δυο ακόμα μόνιμες εκθέσεις, την έκθεση «ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» και την έκθεση «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ».

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9:00 - 19:00, Σάββατο 10:00 - 16:00, Κυριακή 10:00 - 14:00


Τιμές εισιτηρίων:


Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, 54636 Θεσσαλονίκη


Επικοινωνία: +30 2310 968531, +30 2310 968726, +30 2310 968726

Ιστοσελίδα: olympicmuseum-thessaloniki.org

Οδηγίες -> Πως να φτάσετε